Työoikeus

Työoikeuteen liittyvät lakimiehen palvelut Tampereen seudulla

Onko Sinulla työoikeuteen liittyviä ongelmia ja riitoja työsopimussuhteessa joko työntekijänä tai työnantajajana? Autamme ja konsultoimme asiakkaitamme kaikissa työsopimusoikeutta koskevissa lakiasioissa.

Usein varsinkin työsuhteen päättyminen ja siihen liittyvät perusteet, palkka-asiat, riidat ja muut vastaaavat kysymykset saattavat aiheuttaa tulkintaeroja ja sitä kautta myös työsopimuksen tulkintaan ja ehtoihin liittyviä erimielisyyksiä.

Työntekijä vs. työnantaja

Työntekijällä saattaa olla palkkasaatavia tai sellaiseksi tulkittavia, kuten vaikkapa myyntityössä esimerkiksi työntekijän oikeuteen saada työsuhteen päättymisen jälkeen ns. jälkiprovisioita sekä muita vastaavia korvauksia.


Toisaalta taas lakimiehen apua tarvitaan, kun työnantaja tulkitsee työntekijän työpanoksen riittämättömäksi ja katsoo olevansa oikeutettu työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen työsopimuslain antamin perusteluin.Asianajotoimisto Veneskoski • Tampere

Toisaalta taas lakimiehen apua tarvitaan, kun työnantaja tulkitsee työntekijän työpanoksen riittämättömäksi ja katsoo olevansa oikeutettu työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen työsopimuslain antamin perusteluin.

Lakimiehemme auttavat riidan sovittelussa

Työoikeuteen ja työsopimusten aiheuttamiin kysymyksiin ja riitatilanteisiin erikoistuneet asianajajamme tarjoavat Sinulle tai yrityksellesi aina kaikissa tilanteissa vahvaa juridista osaamista, sovittelukykyä ja joustavan kustannustehokasta ja henkilökohtaista palvelua - unohtamatta monipuolista kokemusta niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Palvelemme Tampereen seudun ja Pirkanmaan alueen asiakkaiden lisäksi myös koko Suomen alueella unohtamatta kansainvälisiä toimeksiantoja, joissa palvelemme sujuvasti useilla eri kielillä.


Työsopimuksen tulkintakysymyksissä ja yleisesti työoikeusasioihin liittyvissä lakiasioissa Sinua palvelevat asianajaja Kimmo Lahtinen.