Sopimusoikeus

Sopimusoikeuteen liittyvät lakipalvelut Tampereen seudulla

Onko Sinulla yleisiä sopimusten laatimiseen liittyviä kysymyksiä tai esimerkiksi sopimusriitatilanne yksityishenkilönä tai vaikkapa yrityksesi asiakassopimuksiin liittyen? Asianajajillamme on monipuolinen ja vahva osaaminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin kaikissa erilaisiin sopimusasiakirjoihin, sopimussuhteisiin, vahingonkorvauksiin ja reklamaatioihin liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Toimistomme lakimiehet palvelevat Sinua ja yritystäsi yritysjuridiikan ja sopimusoikeuden kiemuroissa ja ratkaisuissa. Lisäksi asianajajamme avustavat luonnollisesti myöskin yksityishenkilöitä ja etsivät ongelmiin ratkaisut haastavissakin sopimusoikeudellisissa tehtävissä ja toimeksiannoissa.

Yritysten välinen sopimusvapaus

Yrityksien välisten sopimuksien laatimisessa Suomen lainsäädäntö takaa yritystoimintaan ns. sopimusvapauden, joka on yksi yritysten liiketoiminnan ehdoton menestystekijä, ja jolla yritys varmistaa omien tuotteiden tai palveluidensa myynnissä ja kaupankäynnissä olennaisesti kannattavuuteensa liittyvät seikat sekä pienentää sopimussuhteiden aiheuttamia riskitekijöitä.

Yrityksen sopimusoikeudellisisten asioiden parissa työskentelevien päättäjien ja yrittäjien kannattaa varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa sekä uusien tuotteiden tai palveluiden lanseerausvaiheessa konsultoida sopimusjuridiikkaan perehtynyttä lakimiestä, joka auttaa kokonaisuuden hallinnassa ja juridisten seikkojen esiinnostamisessa.

Yksityishenkilöiden sopimusoikeudelliset asiat

Myös yksityishenkilöiden sopimusvapaus on oikeushenkilön ja oikeustoimikelpoisen luonnollisen henkilön lainsäädönnön takaama vapaus laatia ja tehdä erilaisia sopimuksia toisten henkilöiden tai yritysten kanssa.

Yksityishenkilö voi tehdä haluamansa sopimuksen esimerkiksi kiinteän tai irtaimen omaisuuden myynnistä ja ostamisesta tai esimerkiksi työsuhteesta ja avioehdosta. Kuten yritysten, myös yksityishenkilöiden tulisi huomioida aina sopimuksia solmiessaan omien etujensa riittävä turvaaminen riitatilanteiden tai tulkintakysymysten välttämiseksi.

Sopimusasioiden läpikäyminen etukäteen yhdessä oikeudellisiin asioihin perehtyneen lakimiehen kanssa takaa yksilön oikeusaseman ja henkilökohtaisen edun ennen osapuolia sitovien sopimuksien solmimista.


Sopimusasioiden läpikäyminen etukäteen yhdessä oikeudellisiin asioihin perehtyneen lakimiehen kanssa takaa yksilön oikeusaseman ennen sopimuksen solmimista.Asianajotoimisto Veneskoski • Tampere


Avustamme sopimusasioissa yrityksiä ja yksityisiä

Oletko tekemässä tärkeää sopimusta? Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaita Tampereen seudun ja Pirkanmaan lisäksi myös koko Suomen alueella unohtamatta kansainvälisiä toimeksiantoja, joissa palvelemme sujuvasti useilla eri kielillä.

Autamme Sinua varmistamaan oman oikeusasemasi olipa sitten kyseessä yrityksesi asiakassopimus tai esimerkiksi yksityiselämääsi liittyvä jokin kiinteän omaisuuden merkittävä kauppa, kuten vaikkapa kesämökin myyntikauppakirja.

Lue lisää sopimusoikeudesta myös kotisivuiltamme osoitteessa veneskoski.com


Yritysten ja yksityishenkilöiden sopimusasioissa Sinua palvelevat asianajajat Juho Siitari ja Kimmo Lahtinen.