Rikosoikeus

Rikosoikeuteen liittyvät lakimiehen palvelut Tampereen seudulla

Rikosoikeudellisissa toimeksiannoissa ja asioissa tarjoamme asianajajiemme osaavaa lakipalvelua molemmille osapuolille - sekä asianomistajille että vastaajille. Rikosasioissa olemme erikoistuneet erityisesti erilaisten vahingonkorvausasioiden, talousrikosten ja mm. liikenteessä tapahtuneiden onnettomuuksien ja niihin liittyvien rikosasioiden hoitoon.

Asianajajillamme on myös pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten rikosoikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta eri oikeusasteissa ja tuomioistuimissa.


Asianajajillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten rikosoikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta eri oikeusasteissa ja tuomioistuimissa.Asianajotoimisto Veneskoski • Tampere

Otamme vastaan myös toimeksiantoja, joissa asianomainen on oikeutettu valtion varoista maksettavaan julkiseen oikeusapuun. Tuemme päämiestämme jo esitutkintavaiheessa ennen varsinaista rikostuomioistuinkäsittelyä, ja autamme asianomistajia lisäksi myös rikostutkintapyyntöjen laatimisprosessissa.

Asianajajamme tuntevat rikosoikeuden vaiheet

Rikoksesta epäillyn henkilön oikeusturvan kannalta ratkaisevaa on ottaa yhteyttä asiansa osaavan lakitoimiston asianajajaan hyvissä ajoin heti esitutkintavaiheessa. Asianajajamme tuntevat rikostutkinnan eri vaiheet ja osaavat auttaa epäiltyä puolustuksellisesta näkökulmasta jo esitutkinnan aikana sekä itse tuomioistuinkäsittelyssä.

Yksi tärkeimmistä osa-alueista rikosoikeusasioissa taas asianomistajan eli rikoksen uhrin kannalta on vahingonkorvausvaatimuksien esittäminen ja sitä kautta vahingonkorvausten saaminen oikeuden päätöksellä.


Rikosoikeuteen liittyvissä lakiasioissa Sinua palvelevat asianajajat Juho Siitari ja Kimmo Lahtinen.