Perheoikeus ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät lakipalvelut Tampereen seudulla

Etsitkö perheen varallisuusasioihin ja perintöoikeuteen erikoistunutta lakitoimistoa Tampereelta?

Monipuolisesti perintöasioihin perehtyneet juristimme tarjoavat Sinulle yksilöllistä palvelua kaikissa perheoikeuteen ja perintöverosuunnitteluun liittyvissä asioissa tai esimerkiksi perinnönjakoa koskevissa riitatilanteissa.

Pesänjako • Perimysjärjestys • Testamentit • Perintöveroasiat

Askarruttaako pesänselvityksiin, perimysjärjestykseen, testamentteihin ja ylipäätään perinnönjakoon liittyvät asiat? Perinnön saaminen ja siihen liittyvät perintöveroasiat perunkirjoineen koskettavat kaikkia ihmisiä tietyssä vaiheessa elämää ja silloin asioiden hoitaminen yhdessä perintöasioihin erikoistuneen lakimiehen kanssa tulee ajankohtaiseksi.


Perintöoikeuteen ja perheen varallisuusasioihin kannattaa perehtyä yhdessä asiantuntijan kanssa jo mahdollisuuksien sallimissa rajoissa jo hyvissä ajoin etukäteen, koska niillä on yksilötasolla tai koko perheen näkökulmasta riippumatta aina väistämättömiä veroseuraamuksia ja muita kauaskantoisia vaikutuksia.Asianajotoimisto Veneskoski • Tampere

Varaudu perinnönjakoon jo etukäteen yhdessä lakimiehen kanssa

Perintöoikeuteen ja perheen varallisuusasioihin kannattaa perehtyä yhdessä asiantuntijan kanssa jo mahdollisuuksien sallimissa rajoissa hyvissä ajoin etukäteen, koska niillä on sekä yksilötasolla että koko perheen ja kaikkien perillisten näkökulmasta riippumatta aina väistämättömiä veroseuraamuksia ja muita kauaskantoisiakin vaikutuksia.

Huolellisen valmistautumisen, perintösuunnittelun ja perusteellisesti laaditun testamentin avulla vältetään usein mahdolliset perinnönjakoon liittyvät riitatilanteet.

Palvelemme mm. seuraavissa perintöoikeuteen liittyvissä lakiasioissa: avioliiton- ja avoliiton oikeudelliset kysymykset (esim. avioehtosopimukset, ositukset), lasten huolto- ja elatusasiat sekä asuminen, pesänselvitys, perinnönjako, perintöverotus ja perunkirjoitukset, lahjoitukset, ositukset ja testamentit.

Toimimme päämiehemme asianajajana myös sopimusten ja asiakirjojen laatimisessa, oikeudenkäynneissä ja yleisesti perintöoikeuden asioihin liittyvissä neuvotteluissa ja sovitteluissa.

Kansainväliset perintö- ja perheoikeusasiat

Palvelemme päämiehiämme Tampereen seudun ja Pirkanmaan lisäksi myös koko Suomen alueella. Lisäksi hoidamme myös kansainvälisiä perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, joissa palvelemme asiantuntevasti useilla eri kielillä.


Kaikissa perintö- ja perheoikeuteen liittyvissä lakiasioissa Sinua palvelee asianajaja Juho Siitari.